+31-6 28 25 43 03 alexander@reachhms.nl

U als beslisser heeft vragen op het gebied van:

interim- en verandermanagement

U wilt tijdelijk een management vacature opgevuld zien, mogelijk met daaraan gekoppeld een specifieke veranderopdracht. U zoekt iemand die energie en ruimte meebrengt om deze verandering mogelijk te maken en snel is ingewerkt om gelijktijdig de ‘winkel’ draaiende te houden. Of u wilt innoveren door bijvoorbeeld nieuwe technieken en ontwikkelingen in te voeren maar het ontbreekt aan tijd en ervaring in uw organisatie om deze noodzakelijke vernieuwing kwalitatief te realiseren. Hiervoor zoekt u een aanjager om er voor te zorgen dat uw organisatie met u samen in beweging wordt gezet om daadwerkelijk naar die gewenste verandering toe te bewegen.

teamontwikkeling -leren en ontwikkelen-

Vandaag de dag is de druk hoog binnen organisaties om meer te doen met minder. De organisatiestructuur wordt platter en aansturing vindt steeds meer op afstand plaats. Met als gevolg dat er meer nadruk op het team als middel komt om de productiviteit en de effectiviteit van de organisatie te verbeteren. U zoekt daarom iemand die uw team stapsgewijs leert zelfsturend te worden.
U beseft dat er anders gewerkt moet worden, denk bijvoorbeeld aan resultaatgerichter of innovatiever. U zoekt naar ideeën om dit proces vorm en inhoud te geven en/of iemand die `hands on` een nieuwe werkwijze implementeert samen met uw management.

coaching

U wilt er met uw team op uit om samen verbeteracties te bedenken of een jaarplan op te stellen en zoekt iemand die dit faciliteert om uw team(s) te steunen in het bereiken van concrete resultaten.
U heeft met uw medewerker(s) een persoonlijk en/of team ontwikkelplan opgesteld en daarin is o.a. afgesproken dat zij in het realiseren van deze plannen ondersteund worden.

mediation

U heeft een arbeidsgeschil in uw bedrijf of een geschil in de ondernemingssfeer. Beide partijen willen er graag uit komen en daarvoor zoekt u een mediator die hen daarbij ondersteunt om tot een oplossing te komen. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling die u tijd en geld bespaart en steeds vaker ingezet wordt om een tot een oplossing te komen van diverse soorten geschillen.