+31-6 28 25 43 03 alexander@reachhms.nl

Opdrachten uitgevoerd:

bij (semi) commerciële bedrijven

KLM Cargo; wij willen dat onze ICT servicedesk beter gaat presteren, hoe pakken we dit samen met de medewerkers op?
Bruinzeel Monta Systemen; onze productiekosten zijn te hoog, welke kostenbesparingen zijn er mogelijk?

NedTrain; wij willen een drietal specialismes productie engineering, productie innovatie en capaciteitsmanagement onderbrengen in één landelijk opereerde afdeling. Hoe geven we dit vorm?
Waterschap Aa en Maas; wij willen onze klantgerichtheid verbeteren, hoe herstructureren wij onze werksystematiek en geven we sturing aan diverse externe projecten?

bij overheid en zorginstanties

RVE Financiën Amsterdam; na de herinrichting van de diensten en stadsdelen in 52 resultaat verantwoordelijke eenheden moeten de financiële systemen nog aangepast worden zodat we vanaf januari subsidies kunnen verstrekken en lonen kunnen uitbetalen. We hebben hiervoor een procesteam ingericht waarvoor wij een teamleider zoeken die ervoor zorgt dat de overgang vlekkeloos verloopt?
Dienst Stadstoezicht Amsterdam; wij willen de meldkamer en de chef van dienst functies integreren in één afdeling. Hoe richten we dit in?
Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam; wij ontbinden onze sectoren en gaan ons organiseren in hoofdprocessen, hoe kunnen onze adviseurs, medewerkers en middenkader hier met elkaar richting aangeven?

Zorginstelling Noorderhaven (’s Heeren Loo); onze facilitaire afdelingen zijn te duur, welke diensten kunnen we beter outsourcen en wat moeten we reorganiseren?
Sociale werkvoorziening Weenergroep (Weener XL); wij willen onze verpakkingsafdeling gaan mechaniseren hoe doen we dit?

Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer; onze facilitaire afdelingen willen we professionaliseren en tevens moeten we bezuinigen, hoe pakken we dit aan?
Stadsdeel Bos en Lommer; we willen grip krijgen op onze openbare ruimte projecten zodat het bestuur en de bewoners kunnen rekenen op ons. Hoe richten we dit in?
Stadsdeel Amsterdam-Noord; geef aan hoe wij een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van het tekort aan stageplaatsen van VMBO leerlingen?

Op basis van uw vraag gaan wij (ik, uw medewerkers en eventueel mensen uit mijn netwerk)
aan de slag om samen vooruit te komen.